You are here:  / Pozostałe / Zadbaj o pomoc drogową – holowanie z assistance

Zadbaj o pomoc drogową – holowanie z assistance

Zatroszcz się o pomoc drogową – holowanie z assistance
Od czasu do czasu dochodzi do znacznie bardziej skomplikowanych wypadków samochodowych. Na przykład winny nie miał ubezpieczenia OC, w owym czasie jesteśmy w stanie zdobyć naprawienie szkody od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Tak w takim razie to nasza ubezpieczalnia będzie zapewniała nam odszkodowanie w tej sprawie. Ale nie zawsze dochodzi do takiego rozstrzygnięcia. Na przykład na poszkodowanym może ciążyć obowiązek wyrównania strat, których nie poniósłby, jeżeli by skorzystał z polisy OC winnego danego wydarzenia, kolizji samochodowej. Do takich strat możemy na przykład zaliczyć opłatę za uzupełnienie sumy ubezpieczenia po szkodzie, strata posiadanych zniżek za bezszkodową jazdę – potwierdza to https://krakhol.pl/mobilna-diagnostyka-komputerowa-krakow. Nieraz w polisach AC zauważymy udział własny. W takim przypadku ubezpieczalnia jest odpowiedzialna za pokrycie 70% kosztów, poza tym ma prawo wziąć pod uwagę zwrócenie kosztów za wymienniki, a nie części, jakie są oryginalne. Dobrze w związku z tym będzie starać się korzystać z ubezpieczenia winnego, wtedy wszystko przebiega w dogodniejszej sytuacji, też dla poszkodowanego.

Artykuły: